real incest porn yesilcam erotik filmleri erotik film izle

logo

reklam
13 Şubat 2013

CANİK DÜŞMANLARINA KÖTÜ HABER…

canik_haber-    Mülkiyeti devlete ait olmasına rağmen, uzun zamandır vatandaşlarca kısmen işgal edilen Migros yanındaki   taşınmazla ilgili açılan dava sonuçlandı.

Samsun 1. İdare Mahkemesi, Canik Belediyesi’ni haklı bulurken, söz konusu alanda yapılan inşaatın mührü de kaldırıldı. Canik Belediye Başkan Yardımcısı Seit İleri, “Belediyemize çamur atmaya kalkanlar adalet önünde hesap veriyor, vermeye devam edecek. Zararın hesabını kim verecek?” dedi.

 

Araziyi haksız yere uzun süre işgal eden vatandaşın, Canik Belediyesi hakkında, Gazi Mahallesi’ndeki 1284 ada ve 7 parsel sayılı taşınmazın ihale ile satışından sonra, ihale şartnamesinde ticaret alanı kullanımına blok nizam 7 kata ruhsatlandırıldığı belirtilmesine rağmen, imar planı tadilatı yapılarak inşaat alanının arttırılarak ihale alıcısına menfaat sağlandığı iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı. Samsun 1. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerde herhangi bir aykırılık bulunmadığı, hatta inşaat alanının iddia edilenden daha az olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. Böylece arsada yatırım yapan vatandaşın inşaatının haksız yere durdurulduğu ortaya çıktı.

 

GENEL BİR REVİZYON

Bölgeye ait mevcut imar planlarının 1987 yılında onaylanmış olması ve üzerinden uzun süre geçmiş olması nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla planlarda genel bir revizyona gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı ve belediyeye ait taşınmazın ihale yoluyla satışının yürürlükteki imar planı ve imar uygulamasının kesinleşmesinden sonra gerçekleştirildiği öğrenildi.

 

İMZA DAVA AÇANA AİT DEĞİLMİŞ

Mahkemede ortaya çıkan diğer bir gerçek de, arsayı işgal eden davacı, depo binasını kiralayarak hak sahibi olduğunu iddia etse de kira sözleşmesi altındaki imzanın depo sahibine ait olmadığı. Canik Belediyesi söz konusu iddiaya verdiği cevapta, “Yoğunluk artışına gidilmeden yapılaşmanın çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılaşma şeklinin değiştirildiğini, yapı ruhsatındaki inşaat alanının değişiklikten önceki ve sonraki toplam inşaat alanından daha az olduğunu, yapılan işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olduğunu” belirtti. Dolayısıyla mahkeme kararının sonucunda Belediyenin yasalara uygun olarak işlem yapmış olduğu anlaşılmıştır” dedi.

İNŞAAT ALANI DAHA AZ

Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetme gerekçesinde ise, “Dava dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişilerce hazırlanılan raporda yer verilen belirlemeler birlikte değerlendirildiğinde, plan değişikliği sonrası oluşan inşaat alanının, plan değişikliği öncesine göre daha düşük olduğu, imar planı değişikliği ve yapı ruhsatı ile taşınmaz üzerinde ilave inşaat alanı oluşturulmadığı, uygulama imar planı kararının nazım imar planına aykırılık teşkil etmediği, taşınmaz üzerinde önerilen 30,50 m yapı yüksekliğinin bölgenin genel yapılaşma karakterini ve farklı yüksekliklere sahip üç yapı kütlesinin önerilmesinin mimari açıdan daha fonksiyonel olduğu, plan değişikliği ile ilave trafik yükü getirilmediği, yapılan değişiklikle kat adedinin artırılmasına karşın yapı kütlesinin ölçülerinde değişikliğe gidilmediği ve inşaat alanı artışı görülmediği, yapılan plan değişikliğinin şehircilik esaslarına ve planlama ilkelerine uygun olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

 

ARSAYLA İLGİSİ BİLE YOK

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Seit İleri, “Mülkiyeti devlete ait olup uzun zamandır vatandaşlar tarafından kısmen işgal edilerek kullanılmakta olan Migros yanındaki taşınmaz, üzerinde imar affından yararlanmaya hak kazanmış bina sahipleriyle mutabakat sağlanarak boşaltılmış ve ihale yoluyla yasalara uygun olarak satılmıştır. Belediye adına değerlendirilerek kamu yararı sağlanmıştır. Bu alandaki imar planı değişikliği ile yoğunluk artışına gidilmeden çağdaş ve estetik bir yapılaşma oluşumu benimsendiği halde plan değişikliği ve buna dayalı verilen inşaat ruhsatının iptali yönünde ilgisi ve hak sahibi olmayan bir vatandaş tarafından açılan dava sonuçlanmış olup, dava sonucunda belediyemizce yapılan imara ve ruhsata ilişkin işlemlerin yasalara uygun olduğu yönünde 1. İdare Mahkemesi kararını vermiştir” diye konuştu.

 

ZARARI KİM KARŞILAYACAK?

Seit İleri, “Mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan ve buna istinaden belediye tarafından mühürlenen Migros yanındaki 1284 ada 7 nolu parseldeki  inşaatın mührü, 1. İdare Mahkemesi’nin  kararına istinaden kaldırılarak inşaatın yapımına izin verildi. Yasalara uygun olduğu halde, dava sürecinin yaklaşık 2 yıl devam etmesi ve inşaatını sürdürememesinden dolayı arsayı satın alan vatandaşın uğradığı zararı kim karşılayacak ve hesabını kim verecek? Birileri haksız yere belediyemize çamur atmaya kalktı. Ancak adalet yerini buldu. Mahalle mahalle, sokak sokak bedava gazete dağıtanlar, yargı önünde hesap veriyor, vermeye de devam edecek. Yalanlarla, iftiralarla belediyemizi yıpratmaya kalkanlara yargı kararı en güzel cevap olmuştur. Biz bu şehirden yatırımcıları kaçırmaya çalışanların aksine, yatırımcıların önünde olmaya devam edeceğiz. Biz bu zamana kadar işimize baktık ve Canik’in geldiği nokta ortada. Canik’in yükselişini istemeyenler, yalanlarla, iftiralarla engellemeye çalışacaklarını sanıyorlar, ama yanılıyorlar. Canik yatırımlarla büyümeye devam edecek. Halkımız zaten kimin ne olduğunu biliyor. Belediyemizi karalamak için sokak sokak gazete dağıtanlardan bu mahkeme kararını da dağıtmalarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

.